Välkommen till Vasanejdens Celiakiförenings hemsidor!

 

Vasanejdens Celiakiförening rf


Mauri Mäkinen (ordförande)
Vähäkyröntie 302
66520 Veikkaala
040 7547751
liisa.makinen56@outlook.com

Din egen förening är nära dej och till för dej! Vår förening är celiakikernas intressebevakare i vår region. Vi vill ge dej mer kännedom om celiaki, hjälpa och stöda dej i allt som rör celiaki. Allt som rör celiaki? Jo, vi försöker i mån av möjlighet påverka det mesta som rör celiakikernas liv, i vår region. Du kan också om du vill, komma med i vår förenings verksamhet. Nya ideér och påverkare behövs alltid.

 

Vasanejdens celiakiförening tackade och belönade 17.12.2018 köpman Kenneth Stens arbete för celiaki/ glutenfrihet med en smörkniv i silver. Hans butiker i Malax, Sundom och Vörå har ett välskött och bra urval av glutenfria produkter.
På julfesten, 2.12.2023 på Hotel Vallonia, utdelades förtjänsttecken och till hedersmedlem kallades bl.a Aila Varteva (sittande nere till vänster). På bilden även keliakiförbundets verkställande direktör Niina Puronurmi, föreningens ordförande Mauri Mäkinen och sekreterare Liisa Mäkinen.