Välkommen till Vasanejdens Celiakiförenings hemsidor!

 

Vasanejdens Celiakiförening rf


Mauri Mäkinen (ordförande)
Vähäkyröntie 302
66520 Veikkaala
040 7547751
liisa.makinen56@outlook.com

Din egen förening är nära dej och till för dej! Vår förening är celiakikernas intressebevakare i vår region. Vi vill ge dej mer kännedom om celiaki, hjälpa och stöda dej i allt som rör celiaki. Allt som rör celiaki? Jo, vi försöker i mån av möjlighet påverka det mesta som rör celiakikernas liv, i vår region. Du kan också om du vill, komma med i vår förenings verksamhet. Nya ideér och påverkare behövs alltid.

 Vasanejdens celiakiförening tackade och belönade 17.12.2018 köpman Kenneth Stens arbete för celiaki/ glutenfrihet med en smörkniv i silver. Hans butiker i Malax, Sundom och Vörå har ett välskött och bra urval av glutenfria produkter.