Styrelsens medlemmar 2024

Kun kaipaat lisää tietoa yhdistyksestämme, ota meihin yhteyttä:

Om du vill veta mer om vår förening, ta kontakt:

Puheenjohtaja/Ordförande:

Mauri Mäkinen
Vähäkyröntie 302
66520 Veikkaala
040 7547751
liisa.makinen56@outlook.com


Yhdistyksen hallitus/toimihenkilöt vuodelle 2023
Föreningens styrelse/funktionärer för år 2023

Varapuheenjohtaja/Viceordförande:
Seppo Korpi

Sihteeri/Sekreterare:
Liisa Mäkinen

Rahastonhoitaja/Kassör:
Liisa Mäkinen

Ilmoitusvastaava/Annonsansvariga:
Liisa Mäkinen

Tarjoiluvastaavat/Serveringsansvariga:
Sirkku Mäntymetsä
Irma Lund

Hallituksen jäsenet :
Mauri Mäkinen
Seppo Korpi
Liisa Mäkinen
Sirkku Mäntymetsä
Irma Lund
Ape Houtsonen
Simo Kangasniemi (suppleant)
Annikki Vuorenmaa (suppleant)
Erik Eriksson (suppleant)
Toimihenkilö / Funktionär

Netti-vastaava/Webb-ansvarig:
Irma Lund/Birthe Johansson

Jäsenrekisterin vastaava/Ansvarig för medlemsregisret:
Liisa Mäkinen