Är du i behov av stöd

Innehåller månne choklad gluten? Var hittar jag bäst glutenfria produkter? Ring och fråga våra stödpersoner inom föreningen. Hjälpen är nära, stödpersonerna är frivilliga kunniga och de flesta själva celiakiker. Av våra stödpersoner kan du fråga om allt som rör celiaki och diet, t.ex om du behöver tips för bakning. Du kan också fråga om vår förenings verksamhet eller om priser på glutenfria produkter och utbud i vår egen region.

Våra stödpersoner:

Pekka Sedig
tel 050 67871

Outi Lennes
tel 050 5740345

Marjatta Prepula
tel 050 3830379

 

Ladda här: En celiakiker som gäst -broschyr:

På svenska