Är du i behov av stöd

/Innehåller månne choklad gluten? Var hittar jag bäst glutenfria produkter? Ring och fråga våra stödpersoner inom föreningen. Hjälpen är nära, stödpersonerna är frivilliga kunniga och själva celiakiker. Av våra stödpersoner kan du fråga om allt som rör celiaki och diet, t.ex om du behöver tips för bakning. 

Våra stödpersoner:

Pekka Sedig (finska-svenska)
tel 050 67871

Outi Lennes (finska-svenska)
tel 050 5740345

Kaarina Pohjoisaho (finska)
tel 050 5612910

Aila Varteva (finska/svenska)
tel 050 5451362

Jyrki Jokinen (finska)
tel 050 3864959

Eivor Höstman (svenska/finska)
050 572 7148

Irma Lund (svenska/finska)
050 581 1805

Ladda här: En celiakiker som gäst -broschyr:

På svenska