Hallituksen jäsenet 2022

Kun kaipaat lisää tietoa yhdistyksestämme, ota meihin yhteyttä:

Om du vill veta mer om vår förening, ta kontakt:

Puheenjohtaja/Ordförande:

Mauri Mäkinen
Vähäkyröntie 302
66520 Veikkaala
040 7547751
liisa.makinen@mattokeisari.fi


Yhdistyksen hallitus/toimihenkilöt vuodelle 2022
Föreningens styrelse/funktionärer för år 2022

Varapuheenjohtaja/Viceordförande:
Seppo Korpi

Sihteeri/Sekreterare:
Liisa Mäkinen

Rahastonhoitaja/Kassör:
Liisa Mäkinen

Ilmoitusvastaavat/Annonsansvariga:
Liisa Mäkinen

Tarjoiluvastaava/Serveringsansvarig:
Sirkku Mäntymetsä
Marja-Liisa Kleimola

Hallituksen jäsenet :
Mauri Mäkinen
Seppo Korpi
Liisa Mäkinen
Marja-Liisa Kleimola
Sirkku Mäntymetsä
Toimihenkilö / Funktionär

Netti-vastaava/Webb-ansvarig:
Birthe Johansson

Jäsenrekisterin vastaava/Ansvarig för medlemsregisret:
Liisa Mäkinen