Följ också med tidningarnas verksamhetsspalter!

Vårt NYA klubbrum finns på Korsholmsesplanaden 44.

Bästa medlem! Meddela gärna din e-mail adress till vår förening! Du kan skicka den till; vaasanseudun.keliakiayhdistys@gmail.com

Evenemang

LÄKARFÖRELÄSNING PÅ SILVERIA (Obs! platsen ändrad!)

Specialläkare Juhani Lehtonen föreläser

Tid: Tisdag 2.10.2018  kl. 18.00

Ämne: Tankar kring ämnesomsättningens inverkan på välmåendet. (Omfattande vård)

Plats: Silverias auditorium, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa

Anmälning: senast fredag 28.9.2018 till anja.kangasniemi@suomi24.fi

VÄLKOMNA!