Följ också med tidningarnas verksamhetsspalter!

Vårt NYA klubbrum finns på Korsholmsesplanaden 44.

Bästa medlem! Meddela gärna din e-mail adress till vår förening!

Evenemang

Medlemskvällarnas veckodag ändras!! TISDAG är fr.o.m årsskiftet den nya veckodagen.

 

Preliminärt kommande program för år 2020

 

Sö 9.2.2020 kl 18.00 Vändagskonsert i Vasa kyrka med Antti Railio

Pris 10 €/biljett och dem får man köpa av Anja per tel/sms 040 7028270. Biljetter finns ännu tillgängliga.

 

Ti 3.3.2020 kl 18.00 Vårmöte i föreningsutrymmena

Lagstadgade ärenden. Servering och lotteri.

 

Lö 4.4.2020 Sparesa till Härmä

Pris 15 €/medlem, 25 €/icke medlem och barn 4-12 år 10 €.

Lotteri i bussen. Mer info kommer senare. Följ med föreningens web-sida.