Infopunkt på Vasa Centralsjukhus avslutad

25.4.2015

Celiakiaföreningens dejourering i Vasa centralsjukhus Infopunkt är avslutad på obestämd tid.